Atesty, aprobaty

Posiadamy wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru budynku, oraz wymagane do produkcji i sprzedaży przez nadzór budowlany:
  • atest higieniczny PZH
  • aprobatę techniczną ITB
  • krajową deklarację zgodności
  • projekty budowlane
  • etykiety ze znakiem „B”