Co oferujemy?

Firma ROM-TRANS specjalizuje się w produkcji, transporcie 

oraz montażu zbiorników, wykonanych z betonu zagęszczonego

o klasie wytrzymałości na ściskanie C20/25 stara klasa betonu B25, i gatunku stali zbrojeniowej  B500B, przeznaczonych na:


  • ścieki bytowo-gospodarcze, komunalne, sanitarne (szamba),
  • wodę deszczową,  technologiczną, przeciwpożarową, 
  • ścieki pochodzenia rolniczego (gnojówka i gnojowica),
  • obudowy urządzeń technologicznych kanalizacji, 
  • separatory, pompownie lub zbiorniki do oczyszczalni ścieków