Piwnice ogrodowe

Piwnice ogrodowe – przeznaczenie

Piwnice ogrodowe jest przeznaczona jako budynek gospodarczy w budownictwie jednorodzinnym, rolnym, sadowniczym i rekreacyjnym, jako spiżarnia do przechowywania warzyw, owoców, win, napojów chłodzących lub jako pomieszczenie, w którym można się schłodzić podczas upalnych dni. Optymalna temperatura w piwnicy w ciągu całego roku wynosi od 4 do 8 °C. Odpowiednie zagłębienie w ziemi pozwala utrzymać stałą, niską temperaturę oraz wilgotność powietrza.

piwnice-ogrodowe

Piwnice ogrodowe – jakie wymagania ma ziemianka?

Taka piwniczka powinna się znajdować w zacienionej części ogrodu. Dobrze, jeśli teren suchy, bez zbierającej się wody opadowej. Wejście do ziemianki najlepiej umieścić od północy, dzięki czemu ściana frontowa będzie się mniej nagrzewać. W przypadku piwniczki ogrodowej trzeba pamiętać o wentylacji.

Przepisy prawne dotyczące budowy piwnic podziemnych

Wg zmian przepisów Prawa Budowlanego obowiązujących od dn. 28.06.2015r
Budowa i przebudowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 działki podlega zgłoszeniu robót budowlanych.

Budowa piwnicy ogrodowej

Budowa piwniczki z pozoru wydaje się mało skomplikowana. W rzeczywistości trzeba jednak uwzględnić – zarówno przy jej projektowaniu, jak i wykonaniu – wiele czynników, m.in.:

  • stabilność gruntu,
  • poziom wód gruntowych,
  • odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe.
Pomoc uprawnionego projektanta wydaje się w związku z tym nieodzowna.

Warto jednak wiedzieć o kilku podstawowych zasadach. Żeby temperatura w piwniczce ogrodowej, niezależnie od pory roku, utrzymywała się w granicach 5-8?C, takie pomieszczenie musi być izolowane przed wilgocią i zmianami temperatury. Wejście przeważnie umieszcza się od strony północnej, a otwory wentylacyjne od wschodniej. Dodatkowo, we wnętrzu wydziela się przedsionek, by zapobiec przedostawaniu się zewnętrznego powietrza bezpośrednio do komory głównej.

Wielkość i kształt piwnicy ogrodowej zależą od gustu, potrzeb oraz możliwości lokalizacyjnych i finansowych inwestora. Zwykle widoczne jest tylko wejście do takiego obiektu, reszta przysypana jest ziemią.

Wejście do ziemianki

Po ułożeniu izolacji możemy przystąpić do wykonania ściany z kamienia łamanego jako głównego wejścia do piwnicy. W tym celu należy zrobić fundament na głębokość 1 m i po jego stwardnieniu wymurować ścianę z kamienia, łącząc elementy zaprawą cementową. Z równo ociosanych kamieni trzeba wykonać ościeże otworu drzwiowego, pamiętając, by w trakcie murowania umieszczać na odpowiednich wysokościach zawiasy drzwi i ewentualne zabezpieczenia zamka lub zasuwy.

Po wymurowaniu ściany spoiny między kamieniami fuguje się zaprawą. Zamiast niej można zastosować gotową barwną fugę, by uzyskać efekt starego muru. Na styku ściany murowanej i konstrukcji żelbetowej piwnicy trzeba zostawić szczelinę dylatacyjną. Jest ona potrzebna, aby na skutek ruchów podłoża nie następowały pęknięcia budowli. W celu zabezpieczenia takiej szczeliny przed przeciekaniem umieszcza się w niej dwie warstwy papy izolacyjnej przyklejonej substancją bitumiczną, a krawędzie zalepia się kitem bitumicznym.

Schody zewnętrzne

Przed wejściem do ziemianki można zrobić schody betonowe licowane kamieniem łamanym (na przykład granitem), a po obu stronach murki oporowe podobne do ściany wejściowej. Przed drzwiami dobrze będzie wyglądał bruk kamienny z kostek ułożonych na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Utworzony w ten sposób wgłębnik powinien mieć odwodnienie, które zapobiegnie zbieraniu się wody opadowej. W tym celu pod nawierzchnią należy wykopać studzienkę chłonną i przykryć ją żeliwną kratką ściekową.

Wykończenie piwniczki

Ostatnim etapem budowy jest zamontowanie solidnych drzwi. Powinny one dobrze izolować wnętrze piwnicy od powietrza z zewnątrz (od tego zależy stała temperatura w komorze piwnicy). Następnie trzeba wykończyć wnętrze budowli. Jej ściany mogą co prawda pozostać betonowe, ale lepiej obłożyć je na przykład kamienną okładziną na zaprawie cementowej.

Dzięki temu wnętrze nabierze klimatu starej budowli. Na koniec pozostaje przykrycie piwnicy ziemią. Jej grubość na stropie powinna wynosić około 60 cm.Ziemię sypie się warstwami 20-30-centymetrowymi i każdą z nich dokładnie się ubija (najlepiej zagęszczarką). Na wierzchu powinna się znaleźć urodzajna warstwa gleby, którą przed przystąpieniem do budowy zgromadziliśmy na pryzmie. Będzie w niej można posadzić rośliny (nawet niewielkie krzewy) lub założyć trawnik.